Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri Anaokulu Yarışmaları

Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması

Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması

Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması

Ak Parti İstanbul Kadın Kolları Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması 4-13 Yaş Arası İstanbul İlindeki Anaokulu, İlkokul Ve Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Düzenlenmiştir.

Yarışmanın Ödülleri
Anaokulu Kategorisi (4-6 Yaş)
İki Kişiye 3 Bin Türk Lirası Üstün Başarı Ödülü
Dört Kişiye 2 Bin Türk Lirası Başarı Ödülü
27 Kişiye 500 Türk Lirası Teşvik Ödülü

İlkokul Kategorisi (6-10 Yaş)
İki Kişiye 3 Bin Türk Lirası Üstün Başarı Ödülü
Dört Kişiye 2 Bin Türk Lirası Başarı Ödülü
27 Kişiye 500 Türk Lirası Teşvik Ödülü

Ortaokulu Kategorisi (10-13 Yaş)
İki Kişiye 3 Bin Türk Lirası Üstün Başarı Ödülü
Dört Kişiye 2 Bin Türk Lirası Başarı Ödülü
27 Kişiye 500 Türk Lirası Teşvik Ödülü

Yarışma, Türkiye Cumhuriyeti İstanbul sınırları içerisinde yasal olarak ikamet eden 4-13 yaş arasındaki katılımcılara açıktır.
Yarışmanın 4-13 yaş gurubu öğrencilere yönelik oluğundan mevzuat gereği ergin olmayan kişilerin yarışmaya başvurması ve başvurularının işleme alınabilmesi için yasal temsilci/ebeveynin/velinin rızasının alınmış olması gerekmektedir. Yarışmaya başvuru yapan kişi başvuruyu teslim etmekle birlikte gereken rızanın alındığını beyan/taahhüt etmektedir.

AK KADIN İSTANBUL, katılımcıların Yarışmaya katılma şartlarına sahip olduklarını/katılmaya hak kazandıklarını kanıtlamalarını talep etme hakkını saklı tutar. AK KADIN İSTANBUL, özellikle yasal temsilci/ebeveynin/velinin yarışmaya katılım için yazılı rızasını ve kişisel verilerin işlenmesine açık rıza beyanı alındığının ve yarışma kurallarını kabulünün kanıtını her an talep etme hakkını saklı tutar.

Yarışmanın bitiş tarihi geçtikten sonra teslim edilen başvurular, Yarışma Şartnamesinde ve Yarışma Şartları ve Kurallarında düzenlenen kurallara aykırı başvurular, eksik veya yanlış bilgi içeren veya sahte/taklit içeren başvurular değerlendirmeye alınmayacak ve başvuru geçersiz sayılacaktır.

Katılımcılar, yarışmaya katıldıkları sırada gönderdikleri içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü kişilere ait fikri mülkiyet hukuk ve diğer mevzuattan doğacak hak, yükümlülük ve kısıtlamalara aykırılık teşkil etmeyeceğini, sahte/taklit veya üçüncü şahısların haklarını ihlal eden içerik barındıran başvurulardan doğacak her türlü maddi, manevi, cezai ve idari sorumluluğun münhasıran kendilerine ait olduğunu bu nedenle AK KADIN İSTANBUL ’un uğrayacağı her türlü zarar ve ziyanı tazmin ile yükümlü olduklarını kabul ederler.

AK KADIN İSTANBUL , önceden bilgi vermeksizin her zaman dürüstlük kuralına aykırı bir tutum sergileyen ya da hileli davranışla veya başka bir biçimde yarışmanın gidişatını bozacak davranışlar sergileyen katılımcıyı, yarışmadan diskalifiye etme hakkını saklı tutar.

Yarışmanın temasına uygun olmayan eserler değerlendirmeye alınmaz.

‘Çocuk Gözünden Ramazan‘ Resim Yarışması
Kayıtlı adresi Sütlüce, İmrahor Cad. No:46, 34445 Beyoğlu/İstanbul.
AK PARTİ İSTANBUL KADIN KOLLARI tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma, 11 Nisan 2022 ile 09 Mayıs 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Yarışmanın sonuçları 25 Mayıs 2022 tarihinde www.cocukgozunden.com web sitesi, http://www.akpartikadinistanbul.com/ ve sosyal medya hesapları üzerinden açıklanacaktır. Yarışmaya katılım için bu katılım koşullarının ve kurallarının tamamının kabul edilmesi gerekmektedir.
Kuralların yorumlanmasından ve uygulanmasından doğan tüm anlaşmazlıklar konusunda AK KADIN İSTANBUL’un vereceği kararlar bağlayıcıdır.

Başvuru
Yarışma başvurusunun aşağıda tarif edildiği şekilde yapılması gerekmektedir:

• Yarışma aşağıda belirtildiği şekilde yaş grupları için ayrı kategorilerde değerlendirilecektir.
4-6 yaş (Anaokulu) 6-10 yaş (İlkokul) 10-13 yaş (Ortaokul)
KONU: “Çocuk Gözünden Ramazan’’

• Çalışma tekniği serbesttir.
En az 25×35 ve en fazla 35×50 cm boyutunda resim kağıdı üzerine çalışılabilecektir. (Paspartu zorunlu değildir).

• Yukarıda tarif edilen şekilde hazırlanan çalışmanın fotoğrafını tam karşıdan,
düzgün bir şekilde ve resmin tamamı görünecek şekilde çekilerek sosyal medya hesabından paylaşılıp , gerekli bilgilerle birlikte https://www.cocukgozunden.com sitesinden başvuru yapacaktır.

• Yüklenecek fotoğrafın boyutu en fazla 10MB olmalıdır.

• Katılımcının (ve izin/rıza beyanı kapsamında velisinin) Ad, Soyad, Yaş (katıldığı kategori), ve posta adresi bilgileri için yer alan formu doldurulmalıdır.

• Başvurular en geç 9 Mayıs 2022 (saat 23:59) kadar tamamlanmış olması gerekmektedir

• Her bir kategori için sadece web sitesi üzerinden başvuru yolu ile katılım kabul edilecektir.

Yarışmaya katılım sınırlıdır, bir öğrenci sadece bir resim ile çalışmaya katılabilir.

Yarışma kapsamında dağıtılacak ödüller:
Çalışmalar jüri tarafınca değerlendirilerek Kazananlar belirlenecektir. Kazananları belirlerken jüri değerlendirmelerini ilgili yaş grubuna göre yapacak olup renklerin kullanımı ve yaratıcılık başta olmak üzere çeşitli kriterleri dikkate alacaktır. Çalışmaların özgün olması temel koşuldur.

Dereceye giren eser sahipleri http://www.akpartikadinistanbul.com/ web sitesinde duyurulacaktır ve bağlantılı sosyal medya hesaplarında paylaşılacaktır.

Herhangi bir sebeple herhangi bir şekilde AK KADIN İSTANBUl’a iade edilen ödül kazanan(lar) tarafından kabul edilmemiş/ terkedilmiş sayılacaktır. Bu durumda Kazanan AKKADIN İSTANBUL ‘a karşı herhangi bir hak ileri süremez.

Kazanılan ödüller değerleri karşılığı nakit, ürün veya hizmet şeklinde talep edilemez.

AK KADIN İSTANBUL, lüzum görmesi durumunda, dilediği zaman, ödülleri eşdeğer başka ödüllerle ikame etme hakkını saklı tutar. AK KADIN İSTANBUL bu yetkisi taraflarca kabul edilmektedir.

AK KADIN İSTANBUL, katılımcı tarafından verilen kimlik ve iletişim bilgilerinde hata veya eksiklik bulunması sebebiyle veya başka herhangi bir sebeple Kazanan(lar) ile iletişime geçememesi durumunda yedek kazanan(lar) belirleme hakkına sahiptir. Katılımcı yarışma sonuçlandıktan ve bu şekilde yedek kazanan belirlenerek ödülün takdim edilmesinden sonra AK KADIN İSTANBUL ’a karşı herhangi bir hak ileri süremez.

Katılımcı(ların) aldığı ödüllerin tabi olduğu vergi, yasal yükümlülük ve sair harcamalar katılımcı(lara) aittir.

Yarışma Jüri Kurulu
CEMAL TOY: RESSAM

BETÜL BİLGİN: FSM ÜNİVERSİTESİ GELENEKSEL TÜRK SANATLARI ÖĞRETİM ÜYESİ

MEHMET LÜTFİ ŞEN: KÜRATÖR

İSMAİL ACAR: RESSAM

ÖZGE GÜNAYDIN: HEYKELTIRAŞ, RESSAM

LEYLA KARA: MİNYATÜR SANATÇISI

AYŞE OLGUN: KÜLTÜR SANAT YAYIN EDİTÖRÜ/YENİŞAFAK GAZETESİ

İSMAİL ERDOĞAN: KÜLTÜR SANAT TARİHÇİSİ

HALİL İBRAHİM İZGİ: ÇOCUK KİTABI YAZARI

HÜLYA YAZICI: RESSAM/KÜRATÖR/KADEM KÜLTÜR SANAT

AHMET DEMİR: RESSAM

SELCAN KOKOZ: RESİM ÖĞRETMENİ

SEHER ÇETİNKAYA: MİMAR

HATİCE KÜBRA TONGAR: AİLE DANIŞMANI/ YAZAR

HİLAL ÇORBACIOĞLU: AİLE DANIŞMANI/ OYUN TERAPİSTİ

Sorumluluk
AK KADIN İSTANBUL, yanlış veya eksik adres olması durumunda, yönlendirme hatası, taşıma sırasında meydana gelen bozulma, ödülün kayıp olması veya kazanan(lar) ile temas kurulamaması durumlarında sorumlu tutulamaz. Bu durumda AK KADIN İSTANBUL’a karşı rücu talebinde bulunulmaksızın kazan(larca) her türlü talep doğrudan taşıyıcıya yöneltilecektir.

AK KADIN İSTANBUL, kanunen emredici olarak düzenlen sorumluluk dışında, ödüllerin kullanımından doğabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan, olaylardan, imkansızlıktan veya ödüllerin ilgili kazan(lar) tarafından kullanamama gibi durumlardan sorumlu tutulamaz.

Olağanüstü bir durumun meydana gelmesi halinde, AK KADIN İSTANBUL yarışmayı sona erdirme, sürelerini uzatma veya kısaltma veya koşulları değiştirme hakkını saklı tutar. Bu durumlarda AK KADIN İSTANBUL ’un herhangi bir sorumluluğu doğmayacaktır.

Yarışma için web sitesine erişim sürekliliğini etkileyen kesintiler, hatalar, bilgisayar virüsü veya kullanıcıların web sitesine eriştikten sonra sistem arızası gibi durumlardan AK KADIN İSTANBUL sorumlu tutulamaz.

Bilgisayar sistemine düzenlenecek bilgisayar korsanlığı veya herhangi bir hata nedeniyle medyana gelecek durumlar ve kullanıcı üzerindeki olası sonuçlarından AK KADIN İSTANBUL sorumlu tutulamaz. Teknik arıza meydana gelmesi durumunda AK KADIN İSTANBUL, arızanın meydana geldiği oturumu iptal etme hakkını saklı tutar.

Fikri Haklar
Yarışmayı oluşturan (grafik) elemanların tamamını veya bir kısmını çoğaltılması, temsili veya yararlanılması kesinlikle yasaktır.

Ticari markalar, logolar, çizimler ve ürün adları, kalın yazıyla gösterilmiş olsun ya da olmasın, ticari marka sembolleriyle birlikte olsun veya olmasın AK KADIN İSTANBUL ve bağlı kuruluşları, iştirakleri veya ortaklarının mülkiyetindedir. Bu gibi unsurların herhangi bir şekilde kullanımı, kullanım şekline bakılmaksızın, Fikri Mülkiyet Haklarını düzenleyen kurallara tabidir.

Eserlerin Kullanım Hakkı

Yarışmada dereceye giren çalışmalar AK KADIN İSTANBUL tarafından web sitesinde ve bağlı sosyal medya hesaplarında geçici süre için yayınlanacaktır. Yarışma sonunda ödül kazanan çalışmalar ise 2 yıl süre ile AK KADIN İSTANBUL web sitesinde ve bağlı sosyal medya hesaplarında yayınlanabilecektir.
Bu durum yarışmanın doğası gereği olduğundan herhangi bir Fikri Hak ihlali olmadığı ve bu kullanım için katılımcı, katılımcıların temsilci/ebeveyni/velisi ödül dışında herhangi bir telif hakkı veya ücret talep etmeyeceğini kabul edilmektedir.

Ödül kazanan çalışmaların, yarışma sonrasında sergilenmesi ya da basılı malzemelerde kullanılması durumunda AK KADIN İSTANBUL eser sahibinden ve velisinden yazılı izin alacaktır.

Masraf İadesi

Yarışmaya katılımından doğası gereği meydana gelen masraflar katılımcı tarafından karşılanır ve hiçbir şekilde AK KADIN İSTANBUL’ dan ödenmesi/iade/tazmin edilmesi talep edilemez.

Talep Ve İtiraz

AK KADIN İSTANBUL’a yöneltilecek her tür talep ve itiraz, yarışmanın sonuçlanması tarihinden itibaren bir ay içerisinde bu Yarışma Şartları ve Kurallarının 1. maddesinde belirtilen E-mail adresine gönderilmesi halinde işleme alınır. Bunun dışında yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Bu Yarışma Şartları ve Kurallarının uygulanması veya yorumlanması hususunda her türlü başvuru veya ihtilafın çözümlenmesi konusunda tek yetkili kişi AK KADIN İSTANBUL’dur.

Şart Ve Kuralların Kabul Edilmesi

Katılımcılar, Katılımcıların temsilci/ebeveyni/velisi “Velinin Yarışmaya Katılım İzni Formunu okuyup onayladıktan sonra başvuru ile birlikte bu Yarışma Şartları ve Kurallarını kabul ettiklerinin beyan ederler.

Bu Yarışma Şartları ve Kurallarında düzenlenen kuralların uygulanması hususunda herhangi bir tolerans gösterilmesi, AK KADIN İSTANBUL’un hakkından feragat ettiği şeklinde yorumlanamaz.

İş bu Yarışma Şartları ve Kurallarının herhangi bir hükmünün geçersiz olması Yarışma Şartları ve Kurallarının diğer hükümlerinin geçerliliğini etkilemez. Böyle bir durumda ilgili hüküm geçerli bir hüküm ile tadil edilecektir.

Uygulanacak Hukuk Ve Yetkili Mahkeme
Burada düzenlenen şartlar ve koşullar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabidir.

Bu yarışmadan doğacak bir uyuşmazlık durumunda adli yola başvurulmaksızın anlaşmazlık dostça çözümlenecektir. Bu şekilde bir anlaşmaya varılamaması halinde, uyuşmazlık hukuki prosedür ile çözümlenecektir.

Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması Veli İzin Belgesi
1. Velayetim altında bulunduğunu ve reşit olana kadar adına her türlü işlem yapma haklarının tarafıma ait olduğunu,

2. AK PARTİ İSTANBUL KADIN KOLLARI Resim Yarışması’na katılmasına izin verdiğimi,

3. Öğrencinin yapmış olduğu çalışmanın AK KADIN İSTANBUL tarafından elektronik ortamda paylaşılmasına/web sitesinde yayınlanmasına ve kullanılmasına herhangi bir karşılık beklemeksizin izin verdiğimi

4. cocukgozunden.com web adresi yarışma sayfasında bulunan “Çocuk Gözünden Ramazan Resim Yarışması Şartları ve Kurallarını” okuduğum ve kabul ettiğimi beyan ve taahhüt ederim.

Yarışmanın Şartnamesi İçin Tıklayın.
Yarışmaya Başvuru İçin Tıklayın.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.