Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri Anaokulu Yarışmaları

Kreş Nedir? Anaokulu İle Farkları Nelerdir

Kreş Nedir? Anaokulu İle Farkları Nelerdir

Kreş Nedir? Anaokulu İle Farkları Nelerdir

Kreş Nedir? Kreş İle Anaokulu Farkı Nedir? Gündüz Bakımevi Nedir? Kreşler Ve Anaokulları Hangi Bakanlığı Bağlıdır, Kayıt Zamanı Ve Yaş Aralıkları.

Kreş
Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Olarak Hizmet Veren Kurumlardır. Kreşler 0 İle 24 Ay Arası Çocuklara Hizmet Vermektedir.

Gündüz Bakımevi
Gündüz Bakımevleri Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına Bağlı Olarak Hizmet Vermektedir. Gündüz Bakımevleri 25 İle 66 Aylık Çocuklara Hizmet Veren Kurumlardır. Gündüz Bakımevi Hizmeti Verme Yetkisi Olan Kurumlar Aynı Zamanda Anaokulu Hizmeti De Verebilmektedir.

Oyun Ve Emekleme Odası
0-36 Aylık Çocukların Grup Sorumlusu Eşliğinde, Yürüme Becerisi Kazandığı Ve Oyun Oynadığı Oda.

Oyun, Etkinlik Ve Uyku Odası
25-66 Aylık Çocukların Oyun Oynadığı, Grup Sorumluları Eşliğinde, Psikolojik Ve Sosyal Gelişimlerini Destekleyici Eğitim Programları Ve Çeşitli Etkinlikler Yaptığı, Belirli Zaman Dilimlerinde Uyumaları Ve Dinlenmeleri İçin Düzenlenmiş Oda.

Ücretsiz Bakım
Kuruluşların Kapasitelerinin Yüzde Üçü, İl Müdürlüğünce Tespit Edilecek Çocukların Ücretsiz Yararlanması İçin Ayrılır.
İl Müdürlüğü, Ücretsiz Kontenjanları Sosyal Çalışma Görevlisi Tarafından Düzenlenecek Sosyal İnceleme Raporuna Göre Değerlendirir. Ücretsiz Kontenjan Kapsamında Değerlendirilebilecek Çocuklar Şunlardır:

A) Ekonomik Durumlarına Bakılmaksızın Şehit Ve Gazi Çocukları; Bakanlığa Bağlı Kuruluşlarda Korunma Altında Bulunan Çocuklar; Cezaevlerinde Hükümlü Ve Tutuklu Olan Anneleri İle Birlikte Kalan Çocuklar,

B) Ekonomik Gücü Yeterli Olmayan Ailelerin Çocukları İle Ekonomik Güçlük İçindeki Anne Veya Babası Vefat Etmiş Çocuklar, Tek Ebeveyni İle Yaşayan Çocuklar, Engelli Ebeveyni Olan Çocuklar, Kadın Konukevinde Bulunan Veya Ayrılan Kadınların Çocukları.

Bu Maddenin İkinci Fıkrasına Göre İl Müdürlüğü Tarafından Uygun Görülen Çocuklar, Ücretsiz Olarak Kuruluşlara Yerleştirilir.

Anaokulu
Anaokulu 3 İle 6 Yaş (36 İle 68 Aylık) Çocuklara Hizmet Veren Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlardır.

Anasınıfı: Eylül Ayı Sonu İtibariyle 57 İle 68 Aylık Çocukların Eğitimi Amacıyla Hizmet Veren Kurumlardır.

Kayıt Zamanı Ve Yaşı
Anaokulu, Ana Sınıfı Ve Uygulama Sınıflarına, Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu İtibarıyla 57-68 Aylık Çocukların Kaydı Yapılır. Okulun Kayıt Alanında İkamet Eden Ve Bir Sonraki Eğitim Ve Öğretim Yılında İlkokula Başlayacak Çocukların Kaydı Yapıldıktan Sonra Fiziki İmkânları Yeterli Olan Anaokulu Ve Uygulama Sınıflarına 36-56 Aylık, Ana Sınıflarına İse 45-56 Aylık Çocuklar Da Kaydedilebilir.
Bir Grup Oluşturabilecek Kadar Çocuk Bulunmayan Okullarda 36-68 Aylık Çocuklar Aynı Ana Sınıfına Kaydedilebilir.
İlkokula Kaydı Bir Yıl Ertelenen Ve Bir Önceki Yıl Okul Öncesi Eğitim Almamış Olan 69-71 Aylık Çocuklara, Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Kayıtta Öncelik Tanınır.

İlkokulların Birinci Sınıfına, Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu İtibarıyla 69 Ayını Dolduran Çocukların Kaydı Yapılır. Ayrıca 66, 67 Ve 68 Aylık Çocuklardan Velisinin Yazılı İsteği Bulunanlar Da İlkokul Birinci Sınıfa Kaydedilir.
Okul Müdürlükleri, Yaşça Kayıt Hakkını Elde Eden Çocuklardan 69, 70 Ve 71 Aylık Olanları Velisinin Yazılı Talebi Bulunması Halinde Okul Öncesi Eğitime Yönlendirir Veya Kayıtlarını Bir Yıl Erteler.”

Okul Öncesi Eğitim Kurumları
Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Kurumları Yönetmeliğinde Okul Çağına Gelmemiş Çocukların Eğitim Aldığı Resmi Ve Özel Kurumlar Olarak Tanımlanmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı Yönetmeliğinde Okul Öncesi Kavramı 36 İle 68 Aylık Çocukların Eğitim Aldığı Anaokulu Ve 57 İle 68 Aylık Çocukların Eğitim Aldığı Ana Sınıfı Olarak Belirtilmiştir.

Destek Eğitim Odası
Tam Zamanlı Kaynaştırma/Bütünleştirme Yoluyla Eğitimlerine Devam Eden Öğrenciler İle Özel Yetenekli Öğrencilere İhtiyaç Duydukları Alanlarda Destek Eğitim Hizmetleri Verilmesi İçin Düzenlenmiş Ortam.

Uygulama Sınıfı
Mesleki Ve Teknik Ortaöğretim Kurumlarında Çocuk Gelişimi Ve Eğitimi Alanında Eylül Ayı Sonu İtibarıyla 36-68 Aylık Çocukların Eğitiminin Yapıldığı Uygulama Birimini.

Etkinlikler, Ders, Etüt Ve Dinlenme Süreleri
Güne Başlama, Oyun, Beslenme, Temizlik, Etkinlik, Dinlenme Ve Günü Değerlendirme Zamanlarını Da İçerecek Şekilde Günde Ellişer Dakikalık Aralıksız 6 Etkinlik Saati Süre İle Normal Eğitim Yapılması Esastır. Ancak Kayıt Alanında Okula Kesin Kaydı Yapılamamış Çocuk Bulunan Okullarda İkili Eğitim Yapılması Zorunludur.”

Bir Ders Saati Süresi 40 Dakikadır. Okul Yönetimince Teneffüsler İçin Normal Eğitim Yapılan Okullarda En Az 15 Dakika, İkili Eğitim Yapılan Okullarda İse En Az 10 Dakika Süre Ayrılır.”

Çocuk Kulübü
Eğitim/Ders Saatleri Dışında; Çocuklarda Güven, Sorumluluk Duygusu İle Mevcut İlgi Alanlarını Geliştirmeye Ve Yeni İlgi Alanları Oluşturmaya, Beceriler Kazandırmaya Yönelik Bilimsel, Sosyal, Kültürel, Sanatsal Ve Sportif Etkinliklerin Yapılması Amacıyla İstekli Velilerin Çocukları İçin Kurulan Kulübü İfade Eder.

Çocuk Kulübü Nasıl Kurulur
Alan Taraması Yapılarak, Çağ Nüfusunun Eğitim Talebinin Karşılandığı Okul Öncesi Eğitim Kurumları İle (Değişik İbare 10/03/2016 Tarih Ve 2852884 Sayılı Makam Oluru) İlköğretim Kurumlarında, Personel Ve Fizikî İmkanların Yeterli Olması, Uygun Eğitim Ortamı Bulunması Ve Kulüp İçin En Az 10 Çocuk Velisinin Başvuruda Bulunması Durumunda, Okul Müdürlüğünün Teklifi Ve İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünün Onayı İle Çocuk Kulübü Kurulur. Çocuk Kulübü, Kurulduğu Okulun Adını Alır.

Okul Yönetimi, Bir Sonraki Eğitim Ve Öğretim Yılı İçin Okulda Kurulacak Kulüplere Kayıtlar Başlamadan Önce; Kurumun Türünü, İmkân Ve Şartlarını, Öğrencilerin Sınıf Seviyesini, Çevrenin Sosyo-Ekonomik, Kültürel Ve Coğrafi Özelliklerini Dikkate Alarak Karar Verir.

Açılması planlanan çocuk kulüpleri, kayıt döneminde velilere duyurulur.
Çocuk kulübü kurulamayan okullardaki çocuklar, başka okulların çocuk kulüplerine kayıt yaptırabilirler. Çocuklar, velilerin talepleri de dikkate alınarak çocuk kulübüne kaydedilir.

Bir kulüpteki çocuk/öğrenci sayısının okul öncesi eğitim kurumlarında 20’yi, (Değişik İbare 10/03/2016 tarih ve 2852884 sayılı Makam Oluru) ilköğretim kurumlarında 30’u geçmemesi esastır.

Çocuk kulübü isteğe bağlı ve ücretlidir. Veliler, çocuklarını çocuk kulübüne kayıt yaptırmaya zorlanamaz.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Özel Kreş Ve Gündüz Bakımevleri İle Özel Çocuk Kulüplerinin Kuruluş Ve İşleyiş Esasları Hakkında Yönetmelik İçin Tıklayın.

Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler İçin Tıklayın.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği İçin Tıklayın.

Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik İçin Tıklayın.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.