Okul Öncesi Eğitim Etkinlikleri Anaokulu Yarışmaları

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları

Okul Öncesi Eğitimin Amaçları Nelerdir? Okul Öncesi Eğitimin Temel İlkeleri Nelerdir. Okul Öncesi Dönemin Önemi, Ailenin Ve Öğretmenin Önemi Nedir.

Okul Öncesi Eğitiminin Amaç Ve Görevleri, Milli Eğitimin Genel Amaçlarına Ve Temel İlkelerine Uygun Olarak;
Çocukların Beden, Zihin Ve Duygu Gelişimini Ve İyi Alışkanlıklar Kazanmasını Sağlamak, Onları İlkokula Hazırlamak, Şartları Elverişsiz Çevrelerden Ve Ailelerden Gelen Çocuklar İçin Ortak Bir Yetiştirme Ortamı Yaratmak, Çocukların Türkçeyi Doğru Ve Güzel Konuşmalarını Sağlamaktır.

Okul Öncesi Eğitiminin Temel İlkeleri
Okul Öncesi Dönem, Yaşamın Temelidir. Bu Dönemde Öğrenme Hızı Çok Yüksektir. Her Yaş Grubunun Genel Gelişim Özellikleri O Yaş Grubundaki Tüm Çocuklar İçin Ortaktır; Ancak Her Çocuğun Kendine Özgü Olduğu Da Unutulmamalıdır. Okul Öncesi Eğitimi Bazı Temel İlkelere Dayanmaktadır. Bu İlkeler Şunlardır:

• Okul Öncesi Eğitimi Çocuğun Gereksinimlerine Ve Bireysel Farklılıklarına Uygun Olmalıdır.

• Okul Öncesi Eğitimi Çocuğun Motor, Sosyal Ve Duygusal, Dil Ve Bilişsel Gelişimini Desteklemeli, Özbakım Becerilerini Kazandırmalı Ve Onu İlkokula Hazırlamalıdır.

• Okul Öncesi Eğitimi Kurumlarında Çocukların Gereksinimlerini Karşılamak Amacıyla Demokratik Eğitim Anlayışına Uygun Öğrenme Ortamları Hazırlanmalıdır.

• Etkinlikler Düzenlenirken Çocukların İlgi Ve Gereksinimlerinin Yanı Sıra Çevrenin Ve Okulun Olanakları Da Göz Önünde Bulundurulmalıdır.

• Eğitim Sürecinde Çocuğun Bildiklerinden Başlanmalı Ve Deneyerek Öğrenmesine Olanak Tanınmalıdır.

• Çocukların Türkçeyi Doğru Ve Güzel Konuşmalarına Gereken Önem Verilmelidir.

• Okul Öncesi Dönemde Verilen Eğitim İle Çocukların Sevgi, Saygı, İş Birliği, Sorumluluk, Hoşgörü, Yardımlaşma, Dayanışma Ve Paylaşma Gibi Duygu Ve Davranışları Geliştirilmelidir.

• Eğitim, Çocuğun Kendine Saygı Ve Güven Duymasını Sağlamalı; Ona Öz Denetim Kazandırmalıdır.

• Oyun Bu Yaş Grubundaki Çocuklar İçin En Uygun Öğrenme Yöntemidir. Bütün Etkinlikler Oyun Temelli Düzenlenmelidir.

• Çocuklarla İletişimde, Onların Kişiliğini Zedeleyici Şekilde Davranılmamalı, Baskı Ve Kısıtlamalara Yer Verilmemelidir.

• Çocukların Bağımsız Davranışlar Geliştirmesi Desteklenmeli, Yardıma Gereksinim Duyduklarında Yetişkin Desteği, Rehberliği Ve Yetişkinin Güven Verici Yakınlığı Sağlanmalıdır.

• Çocukların Kendilerinin Ve Başkalarının Duygularını Fark Etmesi Desteklenmelidir.

• Çocukların Hayal Güçleri, Yaratıcı Ve Eleştirel Düşünme Becerileri, İletişim Kurma Ve Duygularını Anlatabilme Davranışları Geliştirilmelidir.

• Programlar Hazırlanırken Aile Ve İçinde Bulunulan Çevrenin Özellikleri Dikkate Alınmalıdır.

• Eğitim Sürecine Çocuğun Ve Ailenin Etkin Katılımı Sağlanmalıdır.

• Okul Öncesi Eğitimin Süreçleriyle Rehberlik Hizmetleri Bütünleştirilmelidir.

• Çocuğun Gelişimi Ve Okul Öncesi Eğitimi Programı Düzenli Olarak Değerlendirilmelidir.

• Değerlendirme Sonuçları Çocukların, Öğretmenin Ve Programın Geliştirilmesi Amacıyla Etkin Olarak Kullanılmalıdır.

Okul Öncesi Dönemin Önemi
Çocukların Keşfetmek Ve Öğrenmek İçin Doğal Bir Eğilimleri Vardır. Öğrenme Çok Erken Yaşlarda Başlar Ve Hayat Boyu Devam Eder. Çocuklar Dünyaya Geldikleri İlk Andan İtibaren, Daha Okula Başlamadan Çok Önce Öğrenmek Ve Keşfetmek İçin Büyük Bir Heves Duyarlar: Etkin Bir Şekilde Çevrelerini Keşfederler, İletişim Kurmayı Öğrenirler Ve Çevrelerinde Gördükleri Şeylere Dair Fikirler Oluşturmaya Başlarlar.

Okul Öncesi Dönem Beyin Gelişiminin Ve Sinaptik Bağlantıların Kurulma Oranının En Yoğun Ve Hızlı Yaşandığı Dönemdir. Beyin Gelişimi Çocuğun Bilişsel, Dil, Motor, Sosyal Ve Duygusal Gelişimi İçin Güçlü Bir Zemin Oluşturur. Bu Nedenle Çocuklar Özellikle Okul Öncesi Dönem Olarak Adlandırılan Yaşamın İlk Altı Yılında Çok Hızlı Büyürler Ve Bu Gelişim Alanlarında Şaşırtıcı Bir Hızla Yetkinleşirler. Böylece Çocuğun Kendi Potansiyelini Gerçekleştirmesinin Ve Toplumun Üretken Bir Bireyi Olabilmesinin Yolu Açılmış Olur. Beyin Okul Öncesi Dönem Boyunca Hızlı Geliştiği İçin Bu Dönem, Beynin Çevresel Etkilere En Açık Olduğu Dönemdir. Bu Kapsamda Çevre, Çocuğun Gelişimini Ve Öğrenme Motivasyonunu Derinden Etkiler. Çocuğun Ne Kadar Keşfedebileceği, Neler Öğrenebileceği Ve Hangi Hızla Öğrenebileceği Çocuğun Çevresinin Ne Kadar Destekleyici Olduğuyla Ve Çocuğa Ne Gibi Olanaklar Sunulduğuyla Yakından İlişkilidir.

Çevresel Etkiler Çocuğun Beyin Gelişimini Olumlu Yönde Etkileyebileceği Gibi, Olumsuz Çevre Koşullarına Bağlı Olarak İstenmeyen Bir Şekilde De Etkileyebilir. Çocuğun Sağlıklı Bir Beyin Gelişimine Sahip Olabilmesi İçin Okul Öncesi Dönem Boyunca Sağlıklı Beslenmesi, Zengin Uyarıcı Bir Çevre İçinde Bulunması Ve Çocuğa Yeni Öğrenme Fırsatlarının Sunulması Gerekmektedir. Çevre, Uyaranlar Bakımından Ne Kadar Zengin Olursa Çocuk O Kadar Hızlı Gelişir Ve Öğrenir. Ancak Çocuğun İlk Yıllarını Uyaranların Yetersiz Olduğu, Duygusal Ve Fiziksel Desteğin Yeterince Sunulmadığı Ve Yeni Öğrenme Fırsatlarının Yaratılmadığı Bir Çevrede Geçirmesi Çocuğun Beyin Gelişimini Olumsuz Etkiler. Bu Durum İse Çocuğun Dil, Bilişsel, Motor, Sosyal Ve Duygusal Gelişim Alanlarında Gecikmeler Görülmesine, Ayrıca Davranış Problemleri Sergilemesine Yol Açar.

Erken Yaşam Deneyimleri Çocuğun Okula, Öğrenmeye Ve Kendi Becerilerine Dair Geliştireceği Tutumları Belirler Ve Okul Başarısını Etkiler. Okul Öncesi Dönemde Olumlu Deneyimler Yaşayan Çocuk Okula, Öğrenmeye Ve Kendi Becerilerine Dair Olumlu Tutumlar Geliştirir. Çocuğun Erken Yaşta Olumsuz Deneyimler Yaşaması İse Onun Bütün Eğitim Yaşamını Etkileyecek Problemler Yaşamasına Neden Olabilir. Okul Öncesi Çağda Olumsuz Deneyimleri Olan Çocuğun Özdeğerinin Düşük Olduğu, Okulda Ve Okul Sonrası Yaşamda Düşük Başarı Gösterdiği Ve Daha Fazla Davranış Problemi Sergilediği Bilinmektedir.

Çocuğun Sağlıklı Bir Şekilde Büyüyebilmesi, Gelişebilmesi Ve Öğrenmeye Karşı Olumlu Tutumlar Geliştirebilmesi İçin Nitelikli Bilişsel Uyarıcıların, Zengin Dil Etkileşimlerinin, Olumlu Sosyal Ve Duygusal Deneyimlerin Çocuğa Sunulduğu Ve Çocuğun Bağımsızlığının Desteklendiği Bir Çevrenin Yaratılmasına İhtiyaç Vardır. Bu İse Ancak Sağlıklı Bir Aile Ortamı Ve Nitelikli Bir Okul Öncesi Eğitim İle Mümkündür.

Ailenin Önemi
Aile; Çocuğun Gelişimini, Toplumsal Uyumunu Ve Başarısını Etkileyen En Önemli Etkenlerden Biridir. Anne-Babalar Çocuklarını Yetiştirmek İçin Ciddi Zaman, Emek Ve Enerji Harcarlar. Özellikle Ömrünün İlk Yıllarında Çocuğun Yaşamasında Ve Gelişiminde Anne-Baba Kadar Önemli Olan Başka Bir Etken Söz Konusu Değildir.

Çocuk Ancak Onu Önemseyen, Gereksinimlerine Duyarlı Davranan, Onu İhmalden Ve Cezalandırıcı Yaklaşımdan Koruyan Bir Ortamda Büyürse Kendi Potansiyelini Gerçekleştirebilir. Bu Çerçevede Çocuğun Ebeveynleri İle Kurduğu İlişkinin Niteliği Çocuğun En Önemli Erken Yaşam Deneyimlerinden Birini Oluşturur. Aile Ortamındaki Yakın, Sıcak Ve Duyarlı İlişkiler Aile Bireyleri Arasında Güvenli Bir Bağ Oluşmasını Sağlar. Duyarlı Ve İlgili Ailede, Çocuğun Duygusal İşaretleri Doğru Bir Şekilde Alınır; Çocuğun İstekleri Ve Bakış Açısı Önemsenir; Çocuğun Gereksinimleri Uygun Bir Biçimde Ve Zamanında Karşılanır. Çocuğun Toplumsal İlişkilerde Kendini Güvende Hissetmesi, Gerekli Becerileri Kazanabilmesi Aile Üyeleri İle Güvene Dayalı Sağlıklı İlişki Kurabilmesinin Bir Sonucudur. Olumlu Aile İlişkileri Çocuğun Olumlu Toplumsal Beklentiler Geliştirmesini Sağlar. Böylece Çocuk, Diğer Çocuklarla Etkileşime Daha Rahat Bir Şekilde Girer Ve Başka İnsanlarla Girdiği Etkileşimlerin Olumlu Ve Ödüllendirici Olması Beklentisini Taşır. Ebeveynlerden Duyarlı, İlgili Ve Destekleyici Bir Bakım Almak, Çocuğun Toplumsal Yeterliliği, İlişkileri Ve Başarısı İçin Gerekli Olan Özdeğer Ve Özyetkinlik Duygularının Oluşması İçin Uygun Bir Zemin Yaratır.

Ailede Şiddet, Çatışma, Geçimsizlik Gibi Kronik Problemlerin Yaşanması Veya Süreğen Hastalıklar Olması İse Çocuk Üzerinde Yıkıcı Etkiler Yapar. Çocukları İle Kurdukları İlişkide Duyarlı Davranmayan, Çocuklarının Gereksinimleri Konusunda Yeterince Hassas Olmayan, Tutarlı Bir Şekilde Çocuklarıyla İlgilenmeyen, Çocuklarına Aşırı Müdahalede Bulunan Ve Reddedici Tavır Takınan Ebeveynlerin Çocukları Genellikle Güvensiz İlişki Geliştirirler. Ebeveynleri İle Güvensiz, Kaygılı Veya Korkuya Dayalı İlişki Geliştiren Çocuk, Diğer Toplumsal İlişkilerin De Dışlayıcı Ve İncitici Olduğuna Dair İçsel Kanılar Geliştirir. Duyarsız Ve İlgisiz Ebeveynlik Çocukta Acı Duygular Ve Düş Kırıklıkları Yarattığı İçin Çocuk Uzun Süreli Yoğun Öfke Duygusu Yaşar. Bu Da Çocuğun Gelişimini, Toplumsal Uyumunu Ve Başarısını Olumsuz Yönde Etkiler.

Öğretmenlerin Önemi
Öğretmen Özellikleri Okul Öncesi Eğitiminin Niteliğini Ve Çocuğun Gelişimini Etkileyen En Temel Belirleyicilerden Biridir. Çocuklar Sadece Değer Gördükleri, Sevildiklerinden Emin Oldukları Ve Kendilerini Güvende Hissettikleri Destekleyici Ortamlarda Keşfederler Ve Sunulan Öğrenme Fırsatlarını Değerlendirirler. Bu Destekleyici Ortamın En Önemli Bileşeni İse Öğretmen İle Çocuk Arasında Kurulan Tutarlı Ve Güvenli İlişkidir.

Öğretmen, Her Çocuğun Farklı Gelişimsel Ve Bireysel Özellikleri Olduğunu Ve Farklı Yeterliliklere Sahip Olduğunu Daima Aklında Tutmalıdır. Öğretmen, Çocuk İle Tutarlı Ve Güvenli Bir İlişki Geliştirdiğinde, Çocuğun Sahip Olduğu Yeterliliklerin Farkında Olduğunda Ve Bu Yeterlilikleri Dikkate Alarak Çocuğa Yeni Öğrenme Deneyimleri Sunduğunda Çocuğun Gelişimini Desteklemiş; Toplumsal Yeterliliğini Arttırmış Ve Gelecekteki Okul Başarısını Olumlu Yönde Etkilemiş Olur.

Öğretmen Çocuğun Var Olan Yeteneklerini Geliştirmesine Ve Yeni Beceriler Edinmesine Destek Olmak İçin Etkinlikler Sırasında Sonuçtan Ziyade Sürece Önem Vermeli, Çocuğun Çabalarına Odaklanmalı, Bu Çabaları Takdir Etmeli, Çocuğa İyi Bir Model Olmalı Ve Yeni Öğrenme Fırsatları Yaratmalıdır. Öğretmen Bütün Bu Yaklaşımları Oyun Sırasında Veya Yapılandırılmış Etkinliklerde Kullanabilmelidir. Aynı Şekilde Öğretmenin Öğrenme Ortamını; Gelişimi Destekleyici Bir Şekilde Düzenlemesi, Çocuğu Keşfetmeye İsteklendirmek İçin Belirli Aralıklarla Güncellemesi Ve Bireysel, Küçük Grup Veya Büyük Grup Etkinliklerinde Her Çocuğun Kazanımlara Ulaşmasına Yardımcı Olmak İçin Fırsat Eğitimine Yer Vermesi Oldukça Önemlidir.

BİR YORUM YAZIN

ZİYARETÇİ YORUMLARI - 0 YORUM

Henüz yorum yapılmamış.